سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

تشخیص روغن موتور تقلبی

ادامه مطلب
تشخیص روغن موتوراصل

تشخیص روغن موتوراصل

با توجه به بازار بزرگ تعویض روغن موتور افراد سودجو با استفاده از تصفیه و پالایش غیر اصولی روغن سوخته در راستای اهداف خویش، روغن های بازیافتی را در تصفیه و مجددا آنها را وارد بازار می کنند