تشخیص روغن شل اصل

تشخیص روغن شل اصل

تشخیص روغن شل اصل همانطور که در مقالات روغن موتور بیان شد، این فرآورده نقش موثری در بهبود کارکرد موتور اتومبیل دارد. روغن موتور تضمین‌گر عمر موتور و روانکاری قطعات درون آن می‌باشد.یک روغن موتور ایده‌آل باعث نظافت موتور خودرو و عدم ساییدگی قطعات آن می‌شود.مهم‌ترین ویژگی ...