شماره تماس : 01333260244

تلفکس: 01333253808

ایمیل : info@parsis-segal.ir


مدت زمان:

5 years

مشتری:

pala


مدت زمان:

1 years

مشتری:

refinery manager

جهت استفاده رایگان از مشاوره حرفه ای با پرسنل متخصص ما تماس بگیرید

مشاوره رایگان