شرکت ماهان ترابر پدیده اجرای سیستم بازیافت بخارات فرآورده های نفتی stage1,2 شامل سه مرحله ذیل در جایگاه های تحت پوشش خود را در دستور کار قرار داده است

  • جمع آوری بخار فرآورده های نفتی در زمان سوخت گیری خودرو ها و انتقال آن به مخزن جایگاه
  • جمع آوری بخار فرآورده های نفتی پس از تخلیه نفت کش و انتقال مجدد آن به نفت کش
  • تبدیل بخارات موجود در مخزن جایگاه به بنزین مایع و انتقال مجدد به مخزن
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.