سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

طرح گستر پویش

طرح گستر پویش | زمینه های کاری این شرکت فعالیت در حوزه فن آوری، مهندسی، خدمات و اقتصادی انرژی و سوخت می باشد.

این شرکت تا کنون بیش از 250 قرارداد در حوزه های مختلف تخصصی خدماتی، مهندسی و بازرگانی را به انجام رسانده است.

در حوزه خدمات جایگاه های سوخت CNG هم­اکنون این شرکت ضمن آنکه چه از لحاظ تعداد و آمار جایگاه ها و چه از لحاظ کیفیت عملکردی در صدر شرکت های دارای مجوز بهره برداری جایگاه های CNG می باشد، جزو فعالترین شرکت های مجاز خدمات نگهداشت و تعمیرات تجهیزات این جایگاه ها در سراسر کشور نیز می باشد. این شرکت در حال سازماندهی و توسعه جهت تبدیل شدن به یک برند توزیع سوخت در کشور است که از نیازهای ضروری آینده صنعت سوخت کشور می باشد.