سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن شل

ادامه مطلب
روغن شل(شرکت پارسیس سگال پویا)

روغن شل(شرکت پارسیس سگال پویا)

دسته بندی روغن موتور شل بر اساس درجه گرانروی :

ویسکوزیته یا گرانروی ، مقاوت سیال در مقابل جاری شدن است . از لحاظ گرانروی ، روغن به دو بخش تقسیم می شود .دسته اول به عنوان تک درجه ای و دسته دوم به عنوان چند درجه ای یا چهار فصل شناخته می شوند.