سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

فروش روغن برودتی

فروش روغن برودتی

به صورت کلی می توان اذعان داشت که روغن برودتی، انتخاب روغن مناسب و مسائل مرتبط به این نوع روغن ها می توانند بسیاری از تکنسین ها را دچار سردرگمی کند.

فارغ از این که تکنسین های مورد نظر متخصص محل های مسکونی، تجاری و یا مکانیکی باشند، انتخاب بین روغن های برودتی مناسب کماکان امری چندان ساده نیست.

هدف از استفاده ی یک روغن برودتی، روغن کاری کردن کمپرسور و داشتن قابلیت های مناسب امتزاج پذیری و حل شدن برای ترکیب با مبرد است.

درواقع انواع مختلفی روغن هایی وجود دارند که در چرخه خنک ساز مورد استفاده قرار می گیرند. مواردی از قبیل این که مبرد (گاز سرمایشی) مورد استفاده شما چه چیزی است در انتخاب از میان انواع مختلف این روغن تاثیرگذار خواهد بود.

ولی به صورت کلی، روغن های برودتی از چه نظر با هم تفاوت دارند و آیا یکی بهتر از دیگری است یا خیر؟ تمام این سوالات حائز اهمیت هستند.