سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

ضد یخ

ضد یخ

با شروع فصل سرما یکی از مهمترین نکات تعمییر و نگه داری خودرو به چک کردن وضعیت ضد یخ یا همان مایع خنک کننده خودرو باز خواهد گشت چرا که سیال سبز رنگ حکم مرگ و زندگی را برای ادامه حیاط پیشرانه خودرو خواهد داشت

 خودروهای درون سوز بنزینی و دیزلی و حتی گاز سوز در هنگام تولید انرژی بطور ناخواسته ایجاد حرارت زیادی می کنند که این میزان حرارت به شدت برای روغن موتور و تمامی اجزای پیشرانه مخرب است از همین رو سیستم خنک کننده موتور ابداع گردید که با ارسال آب به درون موتور و اطراف سیلندر خودرو گرمای جذب شده را دریافت کند و سپس با انتقال به رادیاتور خودرو باعث خنک شدن آب گرم شده می گردد و این چرخه دائما در حال تکرار است تا از بالا رفتن دمای موتور بیش از حد مجاز جلوگیری کند .

از همین رو متوجه شدیم که در تمامی منافذ موتور از جمله  سر سیلندر ،بلوک سیلندر و غیره آب دائما وجود دارد.

اما آب بعنوان سیال خنک کننده دارای یک خاصیت مرگبار برای موتور خودرو است. به عبارتی آب زمانی  که به نقطه انجماد یا همان یخ زدگی می رسد ماهیت خود را تغییر داده و به جامد یا همان یخ تبدیل می گردد .

این تغییر و تحول باعث خواهد شد حجم آب افزایش یابد و یا بعبارتی منبسط گردد. حال اگر این آب درون محفظه ای محدود سر بسته باشد به منظور تغییر حجم نیاز به فضای بیشتر دارد و از همین رو به هر ترتیبی که است جای خود را پیدا می کند.