سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن کشتی

روغن کشتی

موتورهای دریایی که در انواع کشتی و لنج استفاده می شود. این نوع موتورهای دریایی از سوخت دیزل کیفیت پایین با گوگرد بالا که حدودا 2 تا5 درصد وزنی می باشد استفاده می کنند.

به همین دلیل روغن موتور دریایی که در این نوع موتورها استفاده می شوند باید کیفیت بالایی داشته باشند.

البته کیفیت سوخت های مصرفی در موتورهای دریایی در کشورهای مختلف و بنا به قوانین آن منطقه متفاوت می باشد. به علت اینکه هزینه سوخت موتور دریایی بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های اصلی کشتی ها را تشکیل می دهد طراحان انواع موتور دریایی یه عملکرد بهتر موتور دریایی و کاهش مصرف سوخت آن اهمیت زیادی می دهند. این دو مورد، جایگاه و تقاضای بیشتر روغن موتور دریایی را جهت روانکاری بهتر موتور دریایی نشان می دهد.

انواع موتور دریایی
کشتی های عظیم الجثه و اقیانوس پیما از دو نوع موتور دریایی برای قوای محرکه استفاده می شود:
1. موتورهای دوزمانه با سرعت پایین که به موتور کراس هد معروف می باشند
2. موتورهای چهار زمانه با سرعت متوسط که به موتور ترانک پیستون دریایی معروفند.