سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن های صنعتی اصل

روغن های صنعتی اصل

انواع روغن های صنعتی:

روان کننده ها برای کاهش اصطکاک موجود بین سطوح در قسمت متحرک استفاده می شود . یکی از بزرگترین تصورات غلطی که وجود دارد این است که همه ی روان کننده ها یکسان هستند زیرا آنها عملکردی مشابهی را انجام میدهند، اما همه ی روان کننده ها و یا به اصطلاح دیگر روغن های صنعتی یکسان نیستند .

وقتی با خود فکر می کنید که روغن های صنعتی مناسب برای شما کدام است ممکن است از قبل بدانید که ویسکوزیته مربوط، مهمترین ویژگی برای دستیابی به روغن های مصرفی است . اما روغن های بی شماری وجود دارد که دارای درجه و ویسکوزیته مشابه هستند. به عنوان مثال SAE 50 ضخیم تر است ، در واقع آنها همان ویسکوزیته هستند اما کاملا برای درجه ی مصرفی شما متفاوت است . حتی اگر یک روانکار با قیمت یک روغن صنعتی یکسان یاشد ، برای اهداف مشابه ساخته می شوند ( از نظر عملکرد و ویسکوزیته) ، ساختار آنهاست که باعث می شود آنها برای عملکردهای خاص متفاوت و موثر باشند .