سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن صنعتی

روغن صنعتی

روغن صنعتی

تا پیش ازسال 1856 میلادی روغن صنعتی  جهت استفاده در چرخ ها و روانکاری انواع چرخ دنده ها ازمنابع روغـن هـای حیـوانی مثـل روغن نهنگ و گاو استفاده می شد.

در برخی موارد نیز از روغن های گیاهی جهت تولید روغن های صنعتی استفاده می شد.

ولی به دلیل پایداری پایین در استفاده صنعتی عمر کوتاهیی داشتند و سریعاً اکسید وفاسد می شدند. به همین دلیل موارداستفاده آنها محدود بود.

به مروربا صنعتی شدن جوامع و کشورها نیاز به روانکارها و روغن های صنعتی با کیفیت و پایداری بالا بیشتر احساس میشد تا قادرباشند اصطکاک بین قطعات و سطوح متحرک راکاهش دهند.

و از خوردگی و سایش قطعات جلوگیری کنند.