روغن شل توربو

روغن های توربین شل سنتتیک هستند و دارای خلوص، مرغوبیت و کیفیت بالا می باشد. از این رو استاندارد های سختگیرانه زیادی را دارا می باشد. به علت حساس بودن توربین هر یک از تولیدکنندگان استاندارد های خاص خود را برای روغن های مناسب ارائه می دهند.

توربین های گازی، بخاری، سیکل ترکیبی به عنوان قلب نیروگاه بوده و دارای شرایط کاری خاصی می باشند. بنابراین برای نگه داری و تعمیرات این تجهیزات باید مهندسین، بهترین عملکرد را داشته باشند. در همین راستا یکی از مهم ترین قسمت های توربین قسمت روانکاری می باشد.

روغن شل توربو
روغن شل توربو

مشخصات فنی روغن توربین شل

روغن توربین شل Shell جهت استفاده در سیستم های توربین گازی با دمای بالا تا سیستم های سیکل ترکیبی طراحی شده است. روغن توربین Shell جهت محافظت از خورندگی و جلوگیری از رسوبات در یاتاقان ها و شیرهای کنترل مورد استفاده قرار میگیرد.

روغن Shell TURBO S4 GX جهت محافظت از گیربکس سیستم های توربین، به منظور افزایش خاصیت ضد سایشی روغن تهیه می شود.

عمر روغن توربین شل

شرکت شل Shell روغن ها را بر اساس کاهش هزینه ها طراحی می کند. این روغن ها براساس افزایش مقاومت در برابر اکسیداسیون و تاثیرات آلودگی آب تولید می گردد.

روغن شل توربو
روغن شل توربو

محدوده کاربرد روغن توربین Shell

  1. توربین بخار
  2. توربین گاز
  3. سیستم های سیکل ترکیبی
  4. توربو کمپرسور ها

انواع روغن توربین شل

  • Shell TURBO T
  • Shell TURBO S4 X
  • Shell TURBO S4 GX

روغن توربین Shell Turbo T

روغن های توربین سری T برند Sell با کیفیت عالی برای انواع توربین های بخار و بسیاری از کاربرد های صنعتی دیگر طراحی شده اند. این روغن ها از روغن های پایه بسیار فرآوری شده با خصوصیات گرانروی و درجه حرارت عالی، تمایل به ایجاد کف کم و خواص جداپذیری از آب را فراهم می کند.

علاوه بر این، این روغن ها حاوی مواد افزودنی تثبیت شده برای محافظت از تجهیزات در برابر زنگ زدگی و مقاومت در برابر اکسیداسیون برای عمر طولانی تجهیزات هستند.

روغن SHELL Turbo Oils T در چهار درجه گرانروی ISO از 32 تا 100 وجود دارد. نامگذاری درجه گرانروی این روغن ها با سیستم ویسکوزیته ASTM / ISO مطابقت دارد.

مشخصات فنی روغن توربین Shell Turbo T

مشخصات فنی روغن توربین Shell Turbo T
گریداستاندارد324668100
نقطه اشتعال (درجه سانتیگراد)D 92216222227233
نقطه ریزش (درجه سانتیگراد)D 97-29-23-23+12
ویسکوزیته در 40 درجه سانتیگرادD 445324668100
ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگرادD 4455.456.908.9511.5
شاخص ویسکوزیتهD 2270105105105102
شماره اسیدیتهD 9740.050.050.050.05
خوردگیD 1301b1b1b1b
تست زنگ زدگیD 665Bپاس شدهپاس شدهپاس شدهپاس شده
قابلیت تخریب پذیری، زمان جدایی روغن از آب (دقیقه)D 140115152020
تست پایداری روغن توربین اصلاح شده (ساعت)Mod D 94311.000+11.000+11.000…..
RBOT (دقیقه)D 2272+1100+1100+1100+1100

روغن توربین Shell TURBO S4 X

Shell Turbo S4 X بر اساس فناوری مصنوعی گاز به مایع (GTL) است و برای پاسخگویی به تقاضای جدیدترین موتورهای توربین با بازده بالا ساخته شده است.

این روغن برای ارائه عملکرد برجسته و طولانی مدت در شدیدترین شرایط عملیاتی طراحی شده، که باعث کاهش رسوب و تشکیل لجن حتی در شرایط بارگیری اوج چرخشی می شود.

روغن Shell TURBO S4 GX جهت محافظت از گیربکس سیستم های توربین به منظور افزایش خاصیت ضد سایشی روغن تهیه شده است.

روغن شل توربو
روغن شل توربو

مشخصات فنی روغن توربین SHELL TURBO S4 X

مشخصات فنی روغن توربین SHELL TURBO S4 X
گریداستاندارد32
نقطه اشتعال (درجه سانتیگراد)D 92230
نقطه ریزش (درجه سانتیگراد)D 97-42
ویسکوزیته در 40 درجه سانتی گراد (میلیمتر بر مربع)D 44532
ویسکوزیته در 100 درجه سانتی گراد (میلیمتر بر مربع)D 4456.10
شاخص ویسکوزیتهD 2270141
چگالی در 15 درجه سانتی گراد (گرم بر سانتیمتر مکعب)IP 3650.827
شماره اسیدیتهD 9740.05
خوردگیD 1301b
تست زنگ زدگیD 665Bپاس شده
قابلیت تخریب پذیری، زمان جدایی روغن از آب، دقیقهD 140115

روغن توربین SHELL TURBO S4 GX

روغن توربین SHELL Turbo S4 GX هم بر اساس فناوری مصنوعی گاز به مایع (GTL) است و برای انواع توربین های بخاری صنعتی، توربین های گازی سبک و سنگین و توربین های سیکل ترکیبی شامل انواع دنده ایی و توربین های تحت بار شدید استفاده می شوند.

این روغن ها دارای عمر طولانی و توانایی پیشرفته ضد سایشی هستند و دارای دو گرید 32 و 46 می باشند.

مشخصات فنی روغن توربین SHELL TURBO S4 GX
گریداستاندارد3246
نقطه اشتعال (درجه سانتیگراد)D 92232245
نقطه ریزش (درجه سانتیگراد)D 97-42-27
ویسکوزیته در 40 درجه سانتی گراد (میلیمتر بر مربع)D 4453243.5
ویسکوزیته در 100 درجه سانتی گراد (میلیمتر بر مربع)D 4456.067.50
شاخص ویسکوزیتهD 2270139139
چگالی در 15 درجه سانتی گراد (گرم بر سانتیمتر مکعب)IP 3650.8270.829
شماره اسیدیتهD 9740.150.15
خوردگیD 1301b1b
تست زنگ زدگیD 665Bپاس شدهپاس شده
قابلیت تخریب پذیری، زمان جدایی روغن از آب، دقیقهD 14011515

نمونه روغن های توربین شل Shell

نمونه روغن های توربین Shell
درجه روغننام روغن توربین
32TURBO S4 GX- TURBO S4 X- TURBO T- TURBO J
46TURBO S4 GX- TURBO T- TURBO DR
68TURBO T
100TURBO T

انواع مختلف روغن توربین شل توربو و گریدهای مختلف آن

Shell Turbo Oil GT 32

Shell Turbo Oil T 100

Shell Turbo Oil T 78

Shell Turbo Oil T 68

Shell Turbo Oil T 46

Shell Turbo Oil T 32