سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن سرد خانه

روغن سرد خانه

روغن سرد خانه

طراحی کمپرسورهای تبرید و تهویه مطبوع مدرن از یک تولیدکننده به تولیدکننده دیگر متفاوت است، اگرچه تمام آنها یک ویژگی مهم دارند: همه آنها نیازمند نوع بسیار ویژه ای از روغن روان کننده هستند تا خدمات بلندمدت و بی دردسری را برای کمپرسور مبرد فراهم کنند.

روغن های شل این نیازهای ویژه را فراهم کرده اند؛ آنها بسیار پایدارند و خدمات بلندمدت بدون دردسری را برای کمپرسورهای مدرنی که جهت به حداکثر رساندن ظرفیت خروجی با حداقل اندازه فیزیکی طراحی شده اند، فراهم می کنند.
روغن های معدنی شل از مواد نفتی با کیفیت تهیه شده که قسمت سنتتیک روغن جزء بهترین پایه های سنتتیک موجود در بازار می باشد. بنابراین در میان روان کننده های موجود، شل بهترین انتخاب را به شما می دهد.

روغن سرد خانه
الزامات روغن های تبرید
روغن های تبرید کمپرسور باید قطعات متحرک را به خوبی روغن کاری کاری کنند آنهم زمانیکه روغن های معمولی دیگر این خواسته را برآورده نمی کنند.

برخلاف چنین روغن هایی، از روغن های تبرید انتظار می رود تا خدمات بی دردسری ارائه دهند.
البته روغن کاری به عنوان عملکرد اولیه در روغن کمپرسور در نظر گرفته می شود:
1. دقیقا با مبرد به کار رفته در سیستم ترکیب می شود.
2. در مقادیر کوچکی به سمت خطوط تبرید هدایت می شوند.
3. در واحدهای هرمتیک در تماس مستقیم با سیم پیچ موتور است.
4. در معرض درجه های خیلی بالا و پایین قرار می گیرد: دماهای بالا در دیسچارج ولو و دماهای خیلی پایین در اکسپنشن ولو.