سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روغن ادتیو و روغن پایه

روغن ادتیو و روغن پایه

روغن ادتیو و روغن پایه

امروزه تمامی روانکارها ، معدنی و نیمه معدنی وسنتزی ..، برای داشتن کارایی مناسب و مطلوب نیازمند افزودن مواد شیمیایی دیگری (افزودنی ها) می باشند که بتوانند خواص مورد نیاز را براورده سازند.این مواد شیمیایی سنتزی که اغلب مواد آلی یا آلی فلزی هستند ضمن ابنکه خواص جدیدی به روانکار می دهند، می توانند برخی ویژگی های موجود در روانکار را تقویت و از بروز برخی پدیده های نامطلوب در سیستم جلوگیری کنند.

روغن ادتیو و روغن پایه
روغن ادتیو و روغن پایه