سلام ، به سایت شرکت پارسیس سگال پویا خوش آمدید.

روانکاری انواع روغن های صنعتی

روانکاری انواع روغن های صنعتی

روانکاری دانش آسان سازی حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگراست. این علم به عنوان یکی از رشته های  بسیار مهم درعلوم مهندسی شناخته می شود، به طوری که موفقیت بسیاری از طرح های صنعتی در گرو آگاهی از این دانش فنی خواهد بود . به طوری کلی به لایه های گاز، مایع و یا جامد که میان دو سطح قرار می گیرند و یکنواختی حرکت  یک سطح بر روی دیگری را بهبود می بخشند و از ایجاد آسیب بر روی سطوح جلوگیری می کنند، روانکار گفته می شود.

انواع روغن های صنعتی:

روان کننده ها برای کاهش اصطکاک موجود بین سطوح در قسمت متحرک استفاده می شود . یکی از بزرگترین تصورات غلطی که وجود دارد این است که همه ی روان کننده ها یکسان هستند زیرا آنها عملکردی مشابهی را انجام میدهند، اما همه ی روان کننده ها و یا به اصطلاح دیگر روغن های صنعتی یکسان نیستند .

وقتی با خود فکر می کنید که روغن های صنعتی مناسب برای شما کدام است ممکن است از قبل بدانید که ویسکوزیته مربوط، مهمترین ویژگی برای دستیابی به روغن های مصرفی است . اما روغن های بی شماری وجود دارد که دارای درجه و ویسکوزیته مشابه هستند. به عنوان مثال SAE 50 ضخیم تر است ، در واقع آنها همان ویسکوزیته هستند اما کاملا برای درجه ی مصرفی شما متفاوت است . حتی اگر یک روانکار با قیمت یک روغن صنعتی یکسان یاشد ، برای اهداف مشابه ساخته می شوند ( از نظر عملکرد و ویسکوزیته) ، ساختار آنهاست که باعث می شود آنها برای عملکردهای خاص متفاوت و موثر باشند .

ساختار افزودنی هر نوع روان کننده و یا روغن صنعتی تفاوت عمده ای بین انواع صنعتی و خوردو ایجاد میکند . در حالی که روغن موتور و روغن دنده هر دو دارای مواد افزودنی ضد سایش هستند و برای روغنکاری، نیاز به خنک کننده و محافظت از آنها است . روغن های صنعتی در معرض فشارهای صنعت قرار میگیرند : محیط های پرفشار با تماس منظم با آلاینده های ماند خاک و آب هستند. در حقیقت، فشار بالا به روان کننده خاصی احتیاج دارد که در حین کار، سطح مناسبی از ضخامت بین سطوح دنده ها ایجاد کند و تعاملی بین دنده ها ایجاد کند . روغن های صنعتی باید ضمن تحمل روغنکاری برای ماشین های دارای حالت روان، قادر به تحمل این شرایط باشند.