download 2019 12 01T214905.120

اشتباهاتی که در بکارگیری روانکارها اتفاق می افتد

روانکاری فرایند یا تکنیکی است که برای کاهش اصطکاک بین سطوح در مجاور هم یا در تماس با یکدیگر با قرار دادن یک ماده به نام روان‌ساز در بین آن‌ها، به کار می‌رود. روان‌سازها دارای خواص بسیاری هستند که می‌توانند نیازهای عملیاتی را برآورده کنند. به‌عنوان‌مثال، مواد شیمیایی مختلفی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را اضافه کرد تا ماشین بتواند به‌طور مؤثر در دماهای بسیار بالا کار کند. ما همچنین می‌توانیم  با استفاده از روانکاری ،تجهیزات را در حفاظت از سطوح تحت‌فشار مؤثرتر کنیم.

پس از انتخاب جنس مناسب روان کننده باید حواستان به نحوه بکارگیری آن باشد. سه اشتباه رایج در این زمینه وجود دارد:

1 – روانکاری بر اساس زمان به جای درنظر گرفتن شرایط

برینگ‌ها فقط به یک دلیل نیاز به روان کننده دارند: کاهش اصطکاک. تا زمانی که روان کننده این قابلیت را به خوبی انجام دهد، نیازی به تعویض یا اضافه کردن آن نیست. پس برای شارژ مجدد آن نباید براساس تقویم زمانی عمل کنید، بلکه صرفا باید شرایط کارکرد دستگاه را در نظر بگیرید.

2 – استفاده بیش از حد یا کم روان کننده

اصطکاک و فشار بالای ناشی از استفاده بیش از حد روان کننده باعث بالا رفتن دمای داخل برینگ می‌شود. گرمای زیاد اثر بخشی روان کننده را از بین خواهد برد. استفاده کمتر از حد روان کننده هم تاثیر منفی مشابهی بر طول عمر برینگ دارد.

3 – شارژ روان کننده صرفا بر اساس صدای دستگاه

اینکه برای تعویض یا شارژ روان کننده صرفا بر صدای دستگاه بسنده کنید بهیچ وجه دلیل خوبی نیست. چون حتی نمی‌توانید دو نفر با توانایی شنوایی مشابه پیدا کنید و امکان ندارد یادتان بماند صدای دستگاه یک ماه پیش چگونه بود. بنابراین همیشه از یک دستگاه اولتراسوند با اندازه گیری دسیبل دیجیتال بدین منظور استفاده کنید.

images 2019 12 01T214816.043